Služby

Zoznam služieb

Deratizácia

Deratizácia

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov, ako potkany, myši a krysy. Je to systém komplexných opatrení, zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu, udržanie ich stavu na prahu škodlivosti a za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Deratizácia môže byť vykonaná mechanicky alebo chemicky (v niektorých prípadoch inými metódami). Deratizáciu vykonávame v domoch, bytoch, ale aj kancelárskych priestoroch, gastro prevádzkach, skladoch, materských školách a pod.

dezinsekcia

dezinsekcia

Dezinsekcia je likvidácia škodlivých a obťažujúcich článkonožcov (hmyzu) ako šváb, blcha, ploštica, mravec, mucha, kliešte, komáre, osy, sršne a pod. Ide o hmyz, ktorý žije v blízkosti človeka, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu. Odstránime škodcov z vašich domov a bytov, odstránime nebezpečné hniezda škodlivého hmyzu. To všetko diskrétne, nakoľko jazdíme na neoznačených autách.

Dezinsekcia môže byť realizovaná rôznymi metódami: mechanicky, biologicky, chemicky a fyzikálne.

dezinfekcia

dezinfekcia

Plošná EKO dezinfekcia priestorov je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných zárodkov, nežiaducich mikroorganizmov a pôvodcov infekcií, ako sú baktérie, vírusy a plesne.

EKO dezinfekcia je profesionálna metóda, pri ktorej je používaný prípravok, ktorý sa pomocou rotačného prístroja dostane do celého priestoru bez akéhokoľvek poškodenia majetku. Nie je potrebné čokoľvek zakrývať, vrátane elektroniky. Plošnú dezinfekciu priestorov vykonávame vo vašich domoch, bytoch, nebytových priestoroch, prevádzkach, v materských školách a pod.

máte doma nežiadanú návštevu?
sme na telefóne 24/7

0904 772 072