Naša

Deratizácia

Navštívili vašu prevádzku nepozvaní hostia v podobe hlodavcov? Alebo sa vám nebodaj potkany a myši prehrýzli až do vášho domova?

Čo je deratizácia ?

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov, ako potkany, myši a krysy. Je to systém komplexných opatrení, zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu, udržanie ich stavu na prahu škodlivosti a za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Deratizácia môže byť vykonaná mechanicky alebo chemicky (v niektorých prípadoch inými metódami)

Ako prebieha deratizácia?

Ako prebieha samotná deratizácia škodcov?
V prvom rade je potrené povedať, že zásah deratizérov delíme na dve skupiny:

Preventívny zásah

Slúži na preventívnu ochranu proti hlodavcom vo vašej domácnosti ale aj prevádzke alebo firme. Pre firmy, prevádzky a bytové domy je vykonanie preventívneho zásahu uložené zo zákona dva krát do roka na jar a na jeseň. V domácnostiach zásahy vykonávame na objednávku v závislosti od žiadosti klienta.

Represívny zásah

Zásahy vykonávame v prípade, že sa vo vašej firme alebo domácnosti objavili hlodavce. Každý zásah vykonávame individuálne, nepretržite monitorujeme situáciu až kým problém úplne neodstránime.

Máte doma nežiadanú návštevu? Sme na telefóne 24/7.

iD-logo
iDeratizácia s.r.o. Lermontovova 3, Bratislava
IČO: 55 616 267   
DIČ: 2122038391
IBAN: SK45 0900 0000 0052 0579 3932

Tel. kontakt

© 2023 Created by whad.sk. All Rights Reserved.