Deratizácia

Deratizácia

Navštívili vašu prevádzku nepozvaní hostia v podobe hlodavcov? Alebo sa vám nebodaj potkany a myši prehrýzli až do vášho domova?
Zbavíme vás všetkých.

ČO JE DERATIZÁCIA?​

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov, ako potkany, myši a krysy. Je to systém komplexných opatrení, zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu, udržanie ich stavu na prahu škodlivosti a za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Deratizácia môže byť vykonaná mechanicky alebo chemicky (v niektorých prípadoch inými metódami)

Ako prebieha deratizácia?

Ako prebieha samotná deratizácia škodcov? V prvom rade je potrené povedať, že zásah deratizérov delíme na dve skupiny:

Preventívny zásah

Klient nás kontaktuje s požiadavkou vykonania preventívnej deratizácie v jeho objekte.
Dohodneme si termín a čas obhliadky, ktorý obom stranám vyhovuje. Na preventívnu deratizáciu využívame našou firmou vyvinuté profesionálne boxy.

Represívny zásah

Klient nás kontaktuje s podozrením návštevy škodcov v jeho objekte alebo domácnosti.
Podľa opisu identifikujeme predbežne, o akého hlodavca alebo škodcu by sa mohlo jednať a v čo najkratší čas posielame na miesto pracovníka , ktorý určí a na mieste vysvetlí, akým spôsobom prebehne zásah.

máte doma nežiadanú návštevu?
sme na telefóne 24/7

0904 772 072