Myš domová

Myš domová - deratizácia myší

Keď už ani mačka nepomôže, pomôžeme my. Deratizácia myší ako účinný boj s hlodavcami.
Nevpustite myši do svojich príbytkov
Myši neprichádzajú do našich obydlí preto, aby plašili ženy, budili nás šuchotom, robili nám napriek hryzením majetku a rozhadzovaním „hovienok“ po kuchyni. Hľadajú útočisko, ktoré im poskytne potravu, teplo a skrýšu, ktorá je po celý deň chránená pred svetlom. Hľadajú podmienky, ktoré im umožnia rýchlo sa rozmnožovať a vytvoriť početnú komunitu.
Dospelá myš domová má asi 9 cm dlhé telo a rovnako dlhý chvost. Má šedo – žltú farbu, živí sa prevažne rastlinnou potravou, hlavne semenami rastlín. V priaznivých podmienkach sa množí celý rok. Vo vrhu má 5-6 mláďat. Dožíva sa 1, maximálne 2 rokov. Pohlavne dospievajú vo veku 2-3 mesiacov.
Myš domová žije v spoločenstvách a každé spoločenstvo ovláda určitý priestor. Má celkom malé nároky na veľkosť plochy obývaného priestoru. Ak má dostatok potravy, jej životný priestor nie je väčší ako 5m/2, preto sa ťažko ničí hlavne v obytných skladoch. Ak vlhkosť potravy presahuje 15%, môže žiť a množiť sa bez pitia vody. Prechádza cez otvory väčšie ako 6 mm. Myš je odolnejšia voči rodenticídnym prípravkom, než ako potkan hnedý.

máte doma nežiadanú návštevu?
sme na telefóne 24/7

0904 772 072