Myš domová

Myši neprichádzajú do našich obydlí preto, aby plašili ženy, budili nás šuchotom, robili nám napriek hryzením majetku a rozhadzovaním „hovienok“ po kuchyni. Hľadajú útočisko, ktoré im poskytne potravu, teplo a skrýšu, ktorá je po celý deň chránená pred svetlom.

Myš domová

Hľadajú podmienky, ktoré im umožnia rýchlo sa rozmnožovať a vytvoriť početnú komunitu.
Dospelá myš domová má asi 9 cm dlhé telo a rovnako dlhý chvost.

Má šedo – žltú farbu, živí sa prevažne rastlinnou potravou, hlavne semenami rastlín. V priaznivých podmienkach sa množí celý rok. Vo vrhu má 5-6 mláďat. Dožíva sa 1, maximálne 2 rokov. Pohlavne dospievajú vo veku 2-3 mesiacov. .

Kde žije ?

Myš domová žije v spoločenstvách a každé spoločenstvo ovláda určitý priestor. Má celkom malé nároky na veľkosť plochy obývaného priestoru. Ak má dostatok potravy, jej životný priestor nie je väčší ako 5m/2, preto sa ťažko ničí hlavne v obytných skladoch

Koľko vydrží ?

Ak vlhkosť potravy presahuje 15%, môže žiť a množiť sa bez pitia vody. Prechádza cez otvory väčšie ako 6 mm. 

Prehľad škodcov

Prehľad hmyzu a hlodavcov, ktoré dokážu  znepríjemniť život každému z nás.

Máte doma nežiadanú návštevu? Sme na telefóne 24/7.

iD-logo

Danica Zelnerová, Pri vinohradoch 271 
831 06 Bratislava

IČO : 51 840 995
IBAN: SK10 0900 0000 0051 4706 7173

Tel. kontakt

© 2023 Created by whad.sk. All Rights Reserved.