Dezinsekcia

Dezinsekcia

Potrebujete zlikvidovať ploštice, šváby? Otravujú vás osy, mravce, komáre či sršne? Alebo kliešte našli domov vo vašej záhrade?

Nechajte to na nás.

Čo je dezinsekcia?

Dezinsekcia je likvidácia škodlivých a obťažujúcich článkonožcov (hmyzu) ako šváb, blcha, ploštica, mravec, mucha, kliešte, komáre, osy, sršne a pod. Ide o hmyz, ktorý žije v blízkosti človeka, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu.
Dezinsekcia môže byť realizovaná rôznymi metódami:

Represívny zásah

Represívny zásah v domácnostiach aj vo firmách – zásah proti hmyzu – osy, sršne, ale aj pri výskyte ploštíc, poprípade iného obtiažneho hmyzu. Prebieha vo väčšine prípadov postrekom. Postrek je na báze mikro kapsúl nanášaných čistou vodou. Každý zásah prebieha individuálne, čo najšetrnejšie k životnému prostrediu.

Preventívna ochrana firiem

Preventívna ochrana firiem, ale aj domácností proti obtiažnemu hmyzu – preventívne postreky proti komárom alebo kliešťom, poprípade lezúcemu hmyzu. Vykonáva sa formou postrekov alebo monitorovacích boxov s lepovou nástrahou. Preventívnu ochranu vykonávame na žiadosť klienta, po konzultácii, o akú ochranu má záujem.
Vystavenie nezáväznej cenovej ponuky.

máte doma nežiadanú návštevu?
sme na telefóne 24/7

0904 772 072