Naša

Dezinsekcia

Potrebujete zlikvidovať ploštice, šváby? Otravujú vás osy, mravce, komáre či sršne? Alebo kliešte našli domov vo vašej záhrade?

Nechajte to na nás

Čo je dezinsekcia?

Dezinsekcia je likvidácia škodlivých a obťažujúcich článkonožcov (hmyzu) ako šváb, blcha, ploštica, mravec,
mucha, kliešte, komáre, osy, sršne a pod. Ide o hmyz, ktorý žije v blízkosti človeka, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu.

Dezinsekcia môže byť realizovaná rôznymi metódami:

MECHANICKY

BIOLOGICKY

CHEMICKY

FYZIKÁLNE

Represívny zásah

Represívny zásah v domácnostiach aj vo firmách – zásah proti hmyzu – osy, sršne, ale aj pri výskyte ploštíc, poprípade iného obtiažneho hmyzu. Prebieha vo väčšine prípadov postrekom. Postrek je na báze mikro kapsúl nanášaných čistou vodou. Každý zásah prebieha individuálne, čo najšetrnejšie k životnému prostrediu.

Preventívna ochrana

Preventívna ochrana firiem, ale aj domácností proti hmyzu. Preventívne postreky proti pavúkom, komárom alebo kliešťom, hniezdeniu ôs, poprípade lezúcemu hmyzu. Vykonáva sa formou postrekov alebo monitorovacích boxov s lepovou nástrahou. Preventívnu ochranu vykonávame na žiadosť klienta, po konzultácii, o akú ochranu má záujem.

Máte doma nežiadanú návštevu? Sme na telefóne 24/7.

iD-logo

Danica Zelnerová, Pri vinohradoch 271 
831 06 Bratislava

IČO : 51 840 995
IBAN: SK10 0900 0000 0051 4706 7173

Tel. kontakt

© 2023 Created by whad.sk. All Rights Reserved.