Mravce

V našich domácnostiach sa môže vyskytnúť niekoľko neželaných hostí – mravcov a každý z nich má charakteristický spôsob správania a dorozumievania sa. Jedinou cestou, ako sa mravcov vo vašich domácnostiach zbaviť, sú chemické opatrenia, resp. ohnisková dezinsekcia mravcov.

Mravce

Mravce sú jednou z najúspešnejších skupín hmyzu v živočíšnej ríši. Ich úspešnosť je pripisovaná ich sociálnemu spôsobu života a ich špecializácii. Sú ľahko identifikovateľné článkovanými tykadlami a charakteristickou stavbou a delením jednotlivých častí štíhleho tela.

Drevokazný Mravec

Drevokazný mravec má schopnosť žiť v dreve a rozkladať ho. Pri ohrození vylučuje chemikálie na obranu. Vytvára veľké kolónie so špecializovanými úlohami. Jeho tráviaci trakt obsahuje mikroorganizmy na rozklad dreva. V prípade zahniezdenia v streche domu vie spôsobiť veľké škody. Má vplyv na ekosystémy a je inšpiráciou pre výskum materiálov.

Mravec obyčajný

Mravec obyčajný je malý a nevýrazný hmyz s hierarchickou spoločenskou štruktúrou. Jeho komunikácia pomocou tzv. feromónov, je fascinujúca. Mravce si označujú cesty, oznamujú nebezpečenstvo a vymieňajú informácie o zdrojoch potravy. Mravce majú vynikajúcu schopnosť spolupráce a efektívne využívajú zdroje. Ich koordinácia a spolupráca sú inšpirujúce.

Prehľad škodcov

Prehľad hmyzu a hlodavcov, ktoré dokážu znepríjemniť život každému z nás.

Máte doma nežiadanú návštevu? Sme na telefóne 24/7.

iD-logo

Danica Zelnerová, Pri vinohradoch 271 
831 06 Bratislava

IČO : 51 840 995
IBAN: SK10 0900 0000 0051 4706 7173

Tel. kontakt

© 2023 Created by whad.sk. All Rights Reserved.