Šváb obyčajný

Ak ich máte doma, znamená to veľký problém. Zbaviť sa ich je asi tak ťažké, ako odstrániť soľ z morskej vody. Nie je to ale nemožné. Treba si však uvedomiť, že šváby sú hmyz, ktorému prekáža iba máločo a málokto. Tu vám pomôže naša profesionálna dezinsekcia švábov.

Šváb obyčajný

Šváby sú stredne veľký až veľký hmyz s vajcovitým až podlhovastým, vždy dosť splošteným telom. Na hlave sú silne hypognátne hryzavé ústne orgány a nitkovité tykadlá s veľkým počtom krátkych článkov, ktorých môže byť aj viac ako 100.

Ako vyzerá ?

Predohruď má na chrbtovej strane vyvinutý mohutný štít (pronotum), ktorý u väčšiny druhov celkom prekrýva hlavu. Predné krídla sú viac, a niekedy i silno chitinizované a pripomínajú krovky. Zadné krídla sú blanité, no u európskych druhov sú len zriedka používané na let. Častá je brachyptéria až aptéria.
Nohy sú ostnené a umožňujú rýchly beh.

Prevencia

Likvidujte zvyšky potravín a skladujte otvorené balenia s potravinami v dózach.

Prehľad škodcov

Prehľad hmyzu a hlodavcov, ktoré dokážu  znepríjemniť život každému z nás.

Máte doma nežiadanú návštevu? Sme na telefóne 24/7.

iD-logo
iDeratizácia s.r.o. Lermontovova 3, Bratislava
IČO: 55 616 267   
DIČ: 2122038391
IBAN: SK45 0900 0000 0052 0579 3932

Tel. kontakt

© 2023 Created by whad.sk. All Rights Reserved.