Potkan hnedý

Potkanovi niekedy zvykneme vravieť aj krysa. V skutočnosti ide o dva rôzne, hoci príbuzné druhy. Potkan hnedý (rattus norvegicus) je ten, s ktorým sa zvyčajne stretávame na uliciach.

Potkan hnedý

Krysa je označenie pre potkana tmavého (rattus rattus), ktorý sa už na našom území nenachádza, hoci tu žil celé stáročia, kým ho nevytlačil privandrovalec potkan hnedý.

1 potkan videný za bieleho dňa = 10 potkanov v noci

Deratizácia potkanov je proces, na ktorý sa treba náležite pripraviť. Nie všetky firmy toto pravidlo dodržiavajú a malé dávky nebývajú účinné. Netreba sa čudovať, že potkana zbadáme „korzovať“ po sídlisku či námestí aj cez deň. Na jedného potkana videného za bieleho dňa pripadá desať potkanov v noci.

Spôsob života

Potkany v prírode žijú v kolóniách v počte niekoľkých desiatok s hierarchickým usporiadaním. Alfa zvieratá – spravidla zakladatelia skupiny – ovplyvňujú celú kolóniu. Naopak, v skupine sú aj veľmi podriadené zvieratá – môžu to byť potomkovia iného páru skupiny alebo starí potkani, ktorí sú neustále terorizovaní zvyškom kolónie (potkan podobne ako človek veľmi podlieha stresu a toto je spôsob „odreagovania sa“). Týmto jedincom je odopieraná potrava, majú funkciu „ochutnávačov“. Pri objavení neznámej potravy sú to často oni, ktorí ju ochutnajú ako prví. Ak tento „test“ prežijú, potravu ochutná aj zvyšok skupiny.

Toto je jeden z aspektov, prečo potkan často odoláva jedom a ďalším návnadám „na krysy“. Život tejto kolónie sa trvalo odohráva v jednej oblasti o rozlohe cca 6 km², na ktorej členovia kolónie získavajú potravu a bránia svoje teritórium.

Rozdiely

Zvyčajne nebehá po trámoch v podkroví a po strechách. Je veľmi ostražitý a v prípade nebezpečia dokáže byť agresívny. Brloh si buduje zväčša na zemi alebo nad ňou, často si však pod podlahou vyhrabáva nory. Potkan je aktívny hlavne v noci, najviac po zotmení a pred východom slnka. Je dobrý plavec a lezec.
S potkanom sa treba naučiť žiť, pochopiť jeho správanie a vedieť, ako obmedzovať jeho populačný rast.


„Potkan videný na zemskom povrchu za bieleho dňa je v 21. storočí niečo neprípustné. Cez deň tu hore nemá čo hľadať, má byť vo svojej nore meter a pol pod zemou.“ Juraj Ágostan

Prehľad škodcov

Prehľad hmyzu a hlodavcov, ktoré dokážu znepríjemniť život každému z nás.

Máte doma nežiadanú návštevu? Sme na telefóne 24/7.

iD-logo

Danica Zelnerová, Pri vinohradoch 271 
831 06 Bratislava

IČO : 51 840 995
IBAN: SK10 0900 0000 0051 4706 7173

Tel. kontakt

© 2023 Created by whad.sk. All Rights Reserved.