Šváb obyčajný

Šváb obyčajný – dezinsekcia švábov

Šváb obyčajný prenáša choroby a patogénne mikroorganizmy, vrátane niektorých parazitov (roztoče), produkuje zápach a ničí potraviny.

Ak ich máte doma, znamená to veľký problém. Zbaviť sa ich je asi tak ťažké, ako odstrániť soľ z morskej vody. Nie je to ale nemožné. Treba si však uvedomiť, že šváby sú hmyz, ktorému prekáža iba máločo a málokto. Tu vám pomôže naša profesionálna dezinsekcia švábov.

Šváb obyčajný
Blatta orientalis · Ortopteroidný hmyz

Šváby sú stredne veľký až veľký hmyz s vajcovitým až podlhovastým, vždy dosť splošteným telom. Na hlave sú silne hypognátne hryzavé ústne orgány a nitkovité tykadlá s veľkým počtom krátkych článkov, ktorých môže byť aj viac ako 100.
Predohruď má na chrbtovej strane vyvinutý mohutný štít (pronotum), ktorý u väčšiny druhov celkom prekrýva hlavu. Predné krídla sú viac, a niekedy i silno chitinizované a pripomínajú krovky. Zadné krídla sú blanité, no u európskych druhov sú len zriedka používané na let. Častá je brachyptéria až aptéria.
Nohy sú ostnené a umožňujú rýchly beh.

Prevencia proti švábom
Likvidujte zvyšky potravín a skladujte otvorené balenia s potravinami v dózach.

máte doma nežiadanú návštevu?
sme na telefóne 24/7

0904 772 072